Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Warsztat Bus Pks

INFORMACJA O KURSOWANIU AUTOBUSÓW W OKRESIE ODWOŁANEJ NAUKI SZKOLNEJ

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

               W związku z zaistniałą sytuacją wynikającą z zagrożenia epidemiologicznego. Rząd RP zdecydował na podstawie przepisów szczególnych o  zamknięciu od dnia 16 marca 2020 r. placówek oświatowych wszystkich szczebli. Wobec powyższego PKS Wołów Sp. z o.o. w okresie obowiązywania wspomnianej wyżej decyzji, prowadzić będzie komunikację  zgodną z wakacyjnym rozkładem jazdy.

            Oświadczamy jednocześnie, że przez cały ten czas utrzymujemy stan gotowości  do wykonywania usług wynikających z zawartych umów przewozowych. Stan gotowości przedsiębiorstwa wiąże się z utrzymaniem stanu personalnego  pracowników jak również utrzymania taboru w gotowości do wykonywania zadań przewozowych.

Zarząd PKS Wołów Sp. z o.o.