Ośrodek szkolenia

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Wołowie decyzją Wojewody Dolnośląskiego zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.

Wpis ten upoważnia nas do prowadzenia szkoleń w zakresie kwalifikacji wstępnej jak również szkoleń okresowych kierowców.